Közlekedési ügyek

Közúti baleset okozása

Ha Ön közlekedési balesetet okoz szabálysértést vagy bűncselekményt is megvalósíthat.

Közúti baleset gondatlan okozásának vétségét, mint bűncselekményt akkor valósítja meg, ha az Ön által okozott balesetben sérülést szenvedett személy nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenved vagy az okozott baleset ennél súlyosabb következményekkel jár (pl. sértett sérülése maradandó fogyatékossággal jár vagy esetleg halálos kimenetelű).
A közlekedési baleset tehát „eredmény” bűncselekmény, azaz a megvalósulásához nem elegendő a közúti közlekedési szabályok (KRESZ) megszegése, hanem szükséges, hogy más vagy mások súlyos sérülése is bekövetkezzen.


Mire számíthat?

Alapesetben az elkövető nagyobb összegű pénzbüntetésre és több évre történő járművezetéstől eltiltásra, súlyosabb esetekben pedig felfüggesztett, vagy akár letöltendő szabadságvesztésre is számíthat.

A közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés megállapítására pedig akkor kerül sor, ha az Ön által okozott balesetben sérülést szenvedett személy sérülései nyolc napon belül gyógyulók.

Közlekedési ügyek: közlekedési baleset, gázolás, ittas járművezetés, cserbenhagyás, baleseti kártérítés

Ittas járművezetés

Ha Ön ittasan vezet szabálysértést vagy bűncselekményt valósít meg. Ez az alkoholos befolyásoltság mértékétől függ. A jogszabályok a közlekedés mind a négy ágazatában tiltják a járművezetés előtt, illetve alatt történő szeszesital-fogyasztást. Így a „zéró-tolerancia bevezetése óta nagyon súlyos büntetésekre lehet számítani. Ugyanez vonatkozik azokra is, akik kábító hatású szer befolyása alatti állapotban vezetnek járművet.

Ittas járművezetés szabálysértése akkor állapítható meg, ha a vér alkohol szintje 0,8 ezrelék alatt marad , azaz úgy vezet járművet, hogy alkoholt már fogyasztott, de ez nincs befolyással a biztonságos vezetésére.

Mire számíthat?
Ebben az esetben 6-12 hónap járművezetéstől eltiltásra és 300 ezer forintig terjedő pénzbírságra lehet számítani.

Ittas járművezetés vétsége, mint bűncselekmény akkor valósul meg, ha a vér alkohol szintje 0,8 ezreléket meghaladja. Ebben az esetben szeszes italtól befolyásolt állapotban történő vezetésről beszélünk.

Mire számíthat?
Az ittas vezetést a törvény mindig szigorúan büntette és bünteti is, általában 2-3 év vezetéstől eltiltásra és több százezer forintos (súlyosabb esetben akár milliós nagyságrendű) pénzbüntetésre kell számítani.

A szeszes italtól befolyásolt állapot alatt olyan állapotot kell érteni, amikor a véralkohol-koncentráció foka, valamint a klinikai tünetek együttes értékelése alapján megállapítható, hogy a járművezető az alkohol fogyasztása következtében már nem képes a biztonságos vezetésre. Ez az állapot az elfogyasztott ital mennyiségétől és minőségétől, valamint az alkoholfogyasztó személy alkoholtűrő képességétől függ. Az alkohol fogyasztás ténye önmagában nem azonos a szeszes italtól befolyásolt állapot fennállásával. Az alkoholos befolyásoltság fennállása és mértéke véleményezéséhez a véralkohol-tartalom objektív módszerekkel történő meghatározásának az eredményei szolgálnak alapul. Ez pedig orvosszakértői kérdés és feladat. Az orvosi tapasztalatok szerint a 0,8 ezrelék feletti véralkohol-koncentráció az a mérték, amely – az egyéni tűrőképességétől és a szellemi-fizikai állapotától függetlenül- károsan befolyásolja a járművezetési képességet, ezért a töretlen ítélkezési gyakorlat szerint az ilyen érték felett, a klinikai tünetek hiányában is megállapítható az alkoholos befolyásoltság. Ez esetben az ittas vezetés vétsége, mint bűncselekmény állapítható meg. Ha véralkohol koncentráció értéke a 0,5-0,80 közé esik, orvosszakértői szempontból az „igen enyhe” alkoholos befolyásoltságról beszélhetünk. Ilyen esetben lehetséges, hogy a befolyásolás foka olyan jelentéktelen, amely értékelhetően nem érinti a biztonságos vezetésre való képességet. Ez esetben büntetőjogi felelősség helyett ittas vezetés szabálysértése állapítható meg.

Az alkoholos befolyásoltság megállapításánál a következő határértékeket kell figyelembe venni Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 13. számú módszertani levele alapján:

0,2-ig = az alkoholfogyasztás nem bizonyított,
0,2-0,50 között = ivott, de alkoholosan nem volt befolyásolt,
0,51-0,80 között = igen enyhe,
0,81-1,50 között = enyhe,
1,51-2.50 között = közepes,
2,51-3,50 között = súlyos,
3,51 felett = igen súlyos fokú az alkoholos befolyásoltság.

A véralkoholértékek a vérvétel időpontjára érvényesek és a cselekmény általában megelőzi a vérvételt, ezért a cselekmény elkövetése idején fennálló alkoholos befolyásoltságra visszaszámolással lehet következtetni. A visszaszámolással kimutatható a ráívás vagy az utólagos szeszesitalfogytás ténye is. A visszaszámolás részletes szabályait is a már említett módszertani levél tartalmazza.

Postalkoholos állapotról akkor beszélünk, ha a járművezető nem közvetlenül a járművezetés előtt vagy alatt, hanem jóval ezt megelőzően fogyasztott szeszes italt, de ennek a maradványtünetei (fejfájás, különféle másnapossággal járó rosszulléti tünetek) még felismerhetőek. Ez az állapot a bírói gyakorlat szerint nem azonos a szeszes italtól befolyásoltsággal és ezért nem állapítható meg, hogy ez a postalkoholos állapot korlátozná vagy kizárná a biztonságos gépjárművezetést.

Ezeknek a kérdések megítélése szinte kivétel nélkül szakértői segítséget igényelnek, ezért Önnek elsődleges érdeke az, hogy szakszerű, ügyvédi segítségben részesüljön az eljárás megindulásától kezdve.
Az ön ügyében számtalan enyhítő körülmény feltárását eredményezheti a megfelelő szakmai segítség.

Forduljon hozzám bizalommal!

Közlekedési ügyek: ittas járművezetés, közúti baleset, koccanás, kártérítés, kártérítési ügyvéd, gyalogos gázolás

Segítségnyújtás elmulasztása és a cserbenhagyás

Ha Ön nem nyújt segítséget sérült vagy olyan személynek, akinek az élete közvetlen veszélyben van, akkor ezzel elkövette ezt a bűncselekményt.
Az általános segítségnyújtási kötelezettség az egyik legfontosabb erkölcsi és emberi kötelességünk. Ezért ezt a bűncselekményt bárki elkövetheti, így a gépkocsi vezetője mellett akár az utasa is elkövetheti azáltal, hogy nem tesz semmit annak ellenére, hogy a gépkocsi vezetője nem állt mega helyszínen, vagy például kifejezetten bíztatja a jármű vezetőjét a továbbhaladásra.

Mire számíthat?
A segítségnyújtás elmulasztását a törvény szigorúan bünteti, az alapesetben általában felfüggesztett szabadságvesztésre vagy nagyobb összegű pénzbüntetésre lehet számítani.
Súlyosabb esetekben, így például, ha az elkövető okozza a balesetet és ezt követően nem nyújt segítséget, vagy ha a baleset következtében a sérült személy meghalt és az életé a segítségnyújtás megmenthette volna, a törvény az elkövetővel szemben már végrehajtandó szabadságvesztést rendel kiszabni.

A sértett segítség nélkül hagyása a bűncselekmény megvalósulásának legfontosabb momentuma.
Itt hangsúlyozni kívánom, hogy a segítségnyújtási kötelezettség nem csak annak az irányában áll fenn, aki a sérülést vagy az életét közvetlenül fenyegető veszély miatt segítségre szorul. A sértett segítségre szorultsága olyan objektív jellegű körülmény, amelyet általában csak utólagosan lehet megállapítani, és a sérülés jellegét vagy a halál beálltát nem lehet az emberi megítélésre bízni.

A segítségnyújtás kötelezettség teljesítésének feltétele, hogy Ön győződjön meg arról: van-e olyan helyzet, amelyben valaki megsérült vagy olyan személy, akinek az élete közvetlen veszélyben van. Ennek előfeltétele a „megállási”kötelezettség teljesítése. A „megállási” és „meggyőződési kötelezettség elmulasztása – amennyiben ténylegesen sérülést személy van a helyszínen – már önmagában megvalósítja a segítségnyújtás elmulasztásának vétségét, míg ha ilyen személy ténylegesen nincs a baleset helyszínén, akkor a cserbenhagyás vétségét valósítja meg.
A meggyőződési kötelezettség teljesülése után meg kell történnie a „segítségnyújtás felajánlásának.Ezt követi a tényleges segítségnyújtás, mely a körülményektől függően az egészség további károsodásának megakadályozását, mentők, rendőrség hívását foglalja magába.
A bűncselekmény elkövetésért az Ön felelőssége csak akkor állapítható meg, ha a segítségnyújtás Öntől ténylegesen elvárható volt.
Senkitől nem várható el, hogy életét, testi épségét kockáztassa más életének megmentése érdekében. A segítségnyújtás elmulasztását csak az követheti el, aki az adott helyzetben ténylegesen képes segítséget nyújtani.
A segítségnyújtást elsősorban a cserbenhagyástól kell elhatárolni.

A cserbenhagyás vétségéért akkor vonható felelősségre, ha az Ön által okozott baleset helyszínén nem áll meg, illetve nem volt olyan személy, aki a baleset következtében megsérülése volna illetve életét közvetlenül fenyegető veszély miatt segítségre szorult volna. Ellenkező esetben a segítségnyújtás elmulasztása valósul meg.

Mire számíthat?
A cserbenhagyást a törvény nem olyan szigorúan bünteti, mint a segítségnyújtást, általában nagyobb összegű pénzbüntetésre lehet számítani.

Szakszerű ügyvédi segítségre az eljárás során szüksége van.
Hívjon bizalommal!

Közlekedési ügyek: cserbenhagyás, gázolás, közúti baleset, ittas járművezetés, baleseti kártérítés

Közúti veszélyeztetés

Ha Ön a közúti közlekedés (KRESZ) szabályait megszegi, ezáltal más emberek életét, testi épségét közvetlen veszélynek teszi ki, akkor bűncselekményt követ el.

Mire számíthat?
Ezt a bűncselekményt a törvény szigorúan bünteti, általában felfüggesztett, de súlyosabb esetekben letöltendő szabadságvesztés büntetésre lehet számítani.
Gyakran előfordul, hogy a veszélyeztetési cselekmény más bűncselekménnyel együtt valósul meg és ilyenkor halmazati büntetésként letöltendő szabadságvesztés kiszabására is van lehetőség. Ennek a leggyakoribb esete, amikor az elkövető az őt megállítani szándékozó rendőrt a járművének felé irányításával közvetlen veszélybe hozza. Ez esetben a bíróság halmazatban állapítja meg a hivatalos személy elleni erőszak és a közúti veszélyeztetés bűntettét.
Ha a közúti veszélyeztetés elkövetője a veszélyeztetésen túlmenően sérülést is okoz és a sérült személyt segítség nélkül hagyja, akkor a bíróság a közúti veszélyeztetési bűncselekmény mellett segítségnyújtás elmulasztásáért is megállapítja a felelősségét.

Forduljon hozzám bizalommal és hívjon!

Közlekedési ügyek: közúti baleset okozása, gyalogos gázolás, baleseti ügyvéd, közlekedési baleset, kártérítési ügyvéd

Járművezetés tiltott átengedése és az engedély nélküli vezetés

Járművezetés tiltott átengedésének bűncselekményét valósítja meg, ha Ön a jármű vezetését más olyan személy részére engedi át, aki alkoholos befolyásoltság alatt áll vagy egyéb okból alkalmatlan a vezetésre.

Mire számíthat?
Általában nagyobb összegű pénzbüntetésre lehet számítani. Ha azonban a járművezetés átengedése súlyosabb következményekkel jár (pl. baleset következtében a sérülést szenvedett személy meghal vagy maradandó fogyatékossággal járó sérülést szenved) leggyakrabban felfüggesztett szabadságvesztés büntetésre lehet számítani. Szándékos bűncselekményről van szó, ezért Ön csak akkor vonható felelősségre, ha bizonyítható, hogy a jármű átengedésekor tudta, hogy olyan személynek adja át a jármű vezetését, aki ittas vagy egyéként alkalmatlan állapotban van a vezetésre.

Engedély nélküli vezetés szabálysértését valósítja meg,
Ha Ön olyan személynek adja át a járművetetést, aki jogosítvánnyal nem rendelkezik, de a biztonságos vezetésre alkalmas állapotban van. A bírói gyakorlat szerint önmagában a jogosítvány hiánya nem jelenti azt, hogy valaki a járművezetésre alkalmatlan. Emellett természetesen akkor is megvalósíthatja a szabálysértést, ha Ön a jármű vezetéséhez szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik

Mire számíthat?

Ezekben az esetekben nagyobb összegű pénzbüntetésre lehet számítani.
Ha kérdése van, hívjon bizalommal!

Közlekedési ügyek: közlekedési baleset, engedély nélküli vezetés, közlekedési ügyvéd, ittas vezetés, cserbenhagyás

Közlekedési ügyek közvetítői eljárás útján történő rendezése

A közvetítői eljárás (mediációs) eljárás a sértett jogainak fokozottabb figyelembevételét és az eljárás gyorsabb, egyszerűbb befejezését szolgálja.
A közvetítői eljárás a büntetőeljárással párhuzamosan folyó eljárás.

A közvetítői eljárás feltételei:

 • Közlekedési, vagyoni és személy elleni bűncselekmények elkövetése esetén van rá lehetőség.
 • Ötévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűncselekmény miatt folyik az eljárás.
 • A tevékeny megbánás miatt az eljárás megszűntetésének vagy a büntetés korlátlan enyhítésének lehet helye.
 • A sértett nem halt meg a bűncselekmény/baleset során.
 • A gyanúsított a nyomozás során beismerő vallomást tett.
 • A gyanúsított vállalja és képes is a sértett kárát megtéríteni vagy az okozott kárt más módon jóvátenni.
 • A gyanúsított és a sértett is, indítványozza a közvetítői eljárást vagy ahhoz önként hozzájárul.

A közvetítői eljárás menete:

A közvetítői eljárásra utalásra hivatalból vagy a gyanúsított, a védő, illetőleg a sértett indítványára kerülhet sor. Ilyenkor az ügyész legfeljebb hat hónapra felfüggeszti az eljárást és az ügyet közvetítői eljárásra utalja.
A közvetítői eljárást az ügyészség székhelye szerint illetékes pártfogó felügyelői szolgálatot végző közvetítő folytatja le. A közvetítő feladata, hogy a közvetítői eljárás során a pártatlanul. lelkiismeretesen és a szakmai követelmények szerint közreműködjön a sértett és a gyanúsított közötti megállapodás létrehozásában. A közvetítői eljárás csak a sértett és a gyanúsított önkéntes hozzájárulásával folytatható le. Mindketten jogi képviselőt hatalmazhatnak meg (a büntetőügyben adott meghatalmazás kiterjed a közvetítői eljárásra is).
A közvetítő az ügyészi határozatnak a pártfogó felügyelői szolgálathoz érkezésétől számított nyolc napon kitűzi az első közvetítői megbeszélés időpontját. Ezt a megbeszélést általában a pártfogói szolgálat hivatali helyiségében kell megtartani.
A közvetítői eljárást általában úgy kell megszervezni, hogy az első megbeszéléstől számított három hónapon belül be lehessen fejezni.
A közvetítői megbeszélésen a közvetítő a sértettet és a gyanúsítottat a szükséges részletességgel meghallgatja. A közvetítői eljárásban a megállapodás akkor jön létre, ha a sértett és a terhelt között a bűncselekménnyel/balesettel okozott kár megtérítésében azonos álláspont alakul ki. A megállapodásról kiállított okirat közokirat.
A közvetítői eljárásban létrejött megállapodás nem érinti a sértettnek azt a jogát, hogy a büntetőeljáráson kívül a bűncselekményből származó igényét polgári peres úton érvényesítse.

A közvetítői eljárás eredménye

A közvetítői eljárásnak háromféle eredménye lehet:

 • A büntető eljárást meg kell szüntetni, ha a sértett és gyanúsított között a megállapodás létrejött, a gyanúsított az okozott kárt a sértettnek megtérítette, illetve a bűncselekmény háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő.
 • A büntetés korlátlan enyhítésének van lehetősége, de az eljárás nem szüntethető meg, ha a bűncselekmény öt évi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntethető és a a gyanúsított a megállapodásnak megfelelően megtérítette az okozott kárt.
 • Ha nem jön létre a megállapodás, az ügyész a nyomozás folytatását rendeli el.

A közvetítői eljárásnak (ún. mediációnak) nincs vesztese!

Közlekedési ügyek: gázolás, ittas járművezetés, cserbenhagyás, közlekedési baleset, baleseti kártérítés

 
 
 • Dr. Hermann Ivett Annamária
  közlekedési szakjogász, ügyvéd
 • 1065 Budapest,
  Nagymező utca 28.